PITA FALL CLASSIC SHOOT WEB

HIGH GUN LISTS - MAIN MENU

PRINT

EVENT 4 - SINGLES CHAMPIONSHIP 1ST & 2ND HALF

SCORE(S) 1 TO 22 OF 22 TOTAL SCORES FOUND LAST UPDATE - 09/26/2021 - 02:23:41 PT
CLUB NAME ST SQUAD CLS/YDG CATEGORY SCORES TOTAL SHOOT OFF TROPHY PREF TROPHY STATUS
JUNEAU (AK)  HUDSON PETER   AK  1-1  VETERAN  25-25-22-24-24-24-23-25  192         
JUNEAU (AK)  MCCAIN JEFF  AK  1-1  VETERAN  25-25-22-23-24-24-24-25  192         
JUNEAU (AK)  HERMMAN TRYGVE  AK  1-1  SUB-JUNIOR  24-22-23-22-25-25-25-25  191      D CHAMPION   
JUNEAU (AK)  BROOKS CLINT  AK  1-1    23-24-25-22-23-23-23-25  188         
JUNEAU (AK)  DAVIS JAY  AK  1-1  ELDER  21-23-21-23-22-25-24-25  184         
JUNEAU (AK)  GODKIN JERRY  AK  1-1    25-22-20-23-20-24-24-25  183         
JUNEAU (AK)  WILSON FRED   AK  1-1  ELDER  24-22-22-24-24-24-23-20  183         
JUNEAU (AK)  HUGHES BRIAN  AK  1-1  AA    24-22-23-20-22-25-22-23  181         
JUNEAU (AK)  WINTERS VICTOR  AK  1-1    22-23-24-22-22-24-23-19  179         
JUNEAU (AK)  KAPPLER MARK  AK  1-1    23-22-21-22-23-19-25-23  178         
JUNEAU (AK)  MCAULIFFE SCOTT  AK  1-1    22-21-23-24-21-21-24-22  178         
JUNEAU (AK)  TAYLOR JANEL  AK  1-1  LADY  21-23-19-22-23-22-24-24  178         
JUNEAU (AK)  THOMPSON MERCHANT  AK  1-1  SENIOR  23-21-21-19-23-23-24-24  178         
JUNEAU (AK)  LOKEN KEN  AK  1-1    23-18-23-23-23-20-21-24  175         
JUNEAU (AK)  MENZIES MAL  AK  1-1  ELDER  23-20-22-22-23-23-21-19  173         
JUNEAU (AK)  PIETAN AIDEN  AK  1-1  JUNIOR  23-19-19-23-22-19-22-24  171         
JUNEAU (AK)  ROSE WILLIAM  AK  1-1    24-22-18-21-18-21-24-22  170         
JUNEAU (AK)  NOWLIN DON  AK  1-1    21-21-19-18-22-22-21-20  164         
JUNEAU (AK)  HOBBS MIKE  MT  1-1  ELDER  22-20-21-16-20-15-20-17  151         
JUNEAU (AK)  BURNETT JERRY  AK  1-1  VETERAN  22-20-17-21-20-18-16-15  149         
JUNEAU (AK)  MANN REBECCA  AK  1-1  LADY  18-20-22-20-19-15-15-17  146         
JUNEAU (AK)  SPRENGER MIKE  AK  1-1    21-18-16-20-15-15-17-17  139         
SCORE(S) 1 TO 22 OF 22 TOTAL SCORES FOUND LAST UPDATE - 09/26/2021 - 02:23:41 PT

PRINT

BACK

MAIN MENU