PITA FALL CLASSIC SHOOT WEB

HIGH GUN LISTS - MAIN MENU

PRINT

EVENT 1 - CLASS SINGLES

SCORE(S) 1 TO 21 OF 21 TOTAL SCORES FOUND LAST UPDATE - 09/26/2021 - 02:23:41 PT
CLUB NAME ST SQUAD CLS/YDG CATEGORY SCORES TOTAL SHOOT OFF TROPHY PREF TROPHY STATUS
JUNEAU (AK)  HUGHES BRIAN  AK  1-1  AA    25-25-24-25  99         
JUNEAU (AK)  BROOKS CLINT  AK  1-1    24-24-24-25  97         
JUNEAU (AK)  HUDSON PETER   AK  1-1  VETERAN  23-25-23-25  96         
JUNEAU (AK)  KAPPLER MARK  AK  1-1    23-24-24-21  92         
JUNEAU (AK)  MCAULIFFE SCOTT  AK  1-1    24-23-22-23  92         
JUNEAU (AK)  GODKIN JERRY  AK  1-1    22-23-22-24  91         
JUNEAU (AK)  BURNETT JERRY  AK  1-1  VETERAN  22-24-23-22  91         
JUNEAU (AK)  WILSON FRED   AK  1-1  ELDER  24-24-21-22  91         
JUNEAU (AK)  DAVIS JAY  AK  1-1  ELDER  22-22-24-22  90         
JUNEAU (AK)  MCCAIN JEFF  AK  1-1  VETERAN  23-21-22-24  90         
JUNEAU (AK)  LOKEN KEN  AK  1-1    22-23-22-23  90         
JUNEAU (AK)  PIETAN AIDEN  AK  1-1  JUNIOR  24-23-23-20  90         
JUNEAU (AK)  HERMMAN TRYGVE  AK  1-1  SUB-JUNIOR  22-21-20-25  88         
JUNEAU (AK)  THOMPSON MERCHANT  AK  1-1  SENIOR  22-20-22-22  86         
JUNEAU (AK)  HOBBS MIKE  MT  1-1  ELDER  21-20-22-20  83         
JUNEAU (AK)  MENZIES MAL  AK  1-1  ELDER  21-24-17-17  79         
JUNEAU (AK)  TAYLOR JANEL  AK  1-1  LADY  20-19-21-19  79         
JUNEAU (AK)  MANN REBECCA  AK  1-1  LADY  21-23-14-20  78         
JUNEAU (AK)  WINTERS VICTOR  AK  1-1    20-20-19-19  78         
JUNEAU (AK)  ROSE WILLIAM  AK  1-1    17-22-18-20  77         
JUNEAU (AK)  SPRENGER MIKE  AK  1-1    16-17-13-12  58         
SCORE(S) 1 TO 21 OF 21 TOTAL SCORES FOUND LAST UPDATE - 09/26/2021 - 02:23:41 PT

PRINT

BACK

MAIN MENU