ShootScoreBoard.com.com

SHOOTSCOREBOARD.COM SHOOT SCORES WEB

2010 JERSEY DEVIL CLASSIC
(07/31/2010 - 08/01/2010)

HIGH GUN LISTS - MAIN MENU

PRINT

EVENT 1 - JERSEY DEVIL SINGLES CHAMPIONSHIP

89 ENTRIES
NAME STATE SQUAD/POST CLASS/YDG CATEGORY SCORES TOTAL
CESARIO GRETA  FL  13-3  D   LD  23 - 21 - 21 - 22 - 22 - 21 - 22 - 21   173 
BERGMAN WALTER A  MD  20-2  B     22 - 24 - 24 - 24 - 20 - 23 - 24 - 25   186 
BARBER PHILIP J  NJ  19-1  B     25 - 24 - 25 - 25 - 25 - 25 - 24 - 25   198 
WRIGHT GEORGE B  NJ  19-3  A     25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 22   197 
NOVEK JACK S  NJ  18-2  A   VT  24 - 25 - 25 - 25 - 25 - 24 - 24 - 24   196 
TAYLOR EDWARD G  NJ  19-2  A     25 - 24 - 25 - 23 - 25 - 25 - 24 - 25   196 
LONG ROBERT W  NJ  8-4  A   VT  25 - 23 - 23 - 25 - 25 - 25 - 24 - 25   195 
TILTON LOREN  NJ  3-2  B     24 - 25 - 24 - 24 - 24 - 24 - 25 - 25   195 
CURTIN JAMES J  NJ  12-2  B     23 - 23 - 25 - 25 - 24 - 25 - 25 - 24   194 
GASPARINE CRAIG R  NJ  15-2  A   VT  25 - 25 - 24 - 21 - 25 - 25 - 24 - 25   194 
PAGLIUGHI JAMES E  NJ  1-4  A     25 - 24 - 23 - 23 - 25 - 25 - 25 - 24   194 
SLIMM JEFFREY S  NJ  19-4  A     25 - 25 - 25 - 24 - 24 - 24 - 24 - 23   194 
GREEN THOMAS A SR  NJ  1-2  A     23 - 24 - 25 - 23 - 25 - 24 - 24 - 25   193 
HROSIK CHARLES  NJ  4-5  A     23 - 25 - 24 - 25 - 24 - 25 - 23 - 24   193 
INVIDIATO MARC C  NJ  15-5  A     25 - 24 - 22 - 23 - 25 - 24 - 25 - 25   193 
LONGO ANTHONY  NJ  11-5  C     24 - 24 - 23 - 24 - 25 - 25 - 25 - 23   193 
MARSHALL EDWARD J  NJ  17-1  A     23 - 25 - 25 - 24 - 25 - 24 - 24 - 23   193 
MENSHOFF GREGORY  NJ  16-3  A     23 - 23 - 25 - 23 - 25 - 24 - 25 - 25   193 
SLIKER CHUCK E  NJ  20-1  A     24 - 25 - 24 - 25 - 24 - 25 - 23 - 23   193 
SLIMM PATRICIA L  NJ  14-1  D   LD  24 - 25 - 25 - 24 - 24 - 24 - 22 - 25   193 
WHALEN JEFFREY A  NJ  12-3  B     25 - 24 - 23 - 25 - 23 - 24 - 24 - 25   193 
WOLF THOMAS J  NJ  13-4  C     25 - 23 - 24 - 25 - 24 - 23 - 24 - 25   193 
BRACHER DOUGLAS P  NJ  11-2  A     23 - 25 - 23 - 24 - 25 - 23 - 25 - 24   192 
BUCK RICHARD M  NJ  20-4  B     23 - 25 - 25 - 24 - 20 - 25 - 25 - 25   192 
ERISMAN ROBERT E  NJ  15-3  A     25 - 25 - 24 - 24 - 24 - 23 - 24 - 23   192 
OLT OSCAR P  NJ  17-3  C     24 - 24 - 25 - 24 - 23 - 24 - 24 - 24   192 
COLABELLA ARTHUR  NJ  11-3  B     23 - 25 - 24 - 23 - 25 - 25 - 23 - 23   191 
HOMAN JOHN F  NJ  16-5  A     23 - 23 - 25 - 24 - 25 - 23 - 24 - 24   191 
LIMING DAVID  NJ  8-1  C   VT  25 - 25 - 21 - 24 - 23 - 25 - 25 - 23   191 
SISSANO JOE  NJ  14-3  B   VT  24 - 24 - 24 - 23 - 23 - 24 - 24 - 25   191 
SMITH JOSEPH G  NJ  14-4  C     24 - 25 - 22 - 24 - 24 - 24 - 24 - 24   191 
WILSON HENRY H  NJ  6-2  B     21 - 24 - 25 - 25 - 25 - 24 - 22 - 25   191 
KROKOVIC MICHAEL D  NJ  11-4  B     24 - 24 - 24 - 23 - 25 - 25 - 23 - 22   190 
PINO ANTHONY  NJ  11-1  D     23 - 24 - 22 - 25 - 24 - 24 - 24 - 24   190 
VANAMAN ROYCE C  NJ  13-1  A     24 - 24 - 22 - 21 - 24 - 25 - 25 - 25   190 
RUGGERI BRAD J  NJ  1-3  A     24 - 25 - 23 - 25 - 23 - 22 - 24 - 23   189 
SHINDLER MARTIN  NJ  6-1  B   VT  24 - 24 - 22 - 23 - 25 - 25 - 24 - 22   189 
BROWN ROBERT  NJ  8-5  A   VT  24 - 24 - 23 - 23 - 23 - 23 - 24 - 24   188 
GOMES CARLOS  NJ  10-3  B     22 - 24 - 23 - 22 - 24 - 24 - 24 - 25   188 
SMETANKA MICHAEL P  NJ  12-1  A     21 - 25 - 24 - 23 - 21 - 25 - 25 - 24   188 
ALVES LUIS M  NJ  10-2  B     24 - 24 - 23 - 25 - 21 - 24 - 22 - 24   187 
TILTON FREDERICK N  NJ  3-4  C   VT  22 - 23 - 24 - 23 - 22 - 25 - 23 - 25   187 
BRUNS RICHARD F  NJ  18-1  C     25 - 24 - 24 - 24 - 22 - 23 - 22 - 22   186 
MCGOWAN PATRICK  NJ  6-5  C   VT  23 - 22 - 23 - 24 - 23 - 23 - 23 - 25   186 
CORMACK KIMBERLY A  NJ  12-5  C   LD  23 - 24 - 23 - 24 - 23 - 21 - 25 - 22   185 
DERIEUX ANTHONY J  NJ  4-2  C     21 - 24 - 23 - 22 - 25 - 24 - 23 - 23   185 
HROSIK ALBERT E  NJ  4-4  B     25 - 24 - 20 - 21 - 24 - 25 - 22 - 24   185 
DALY BILL  NJ  17-2  C     25 - 23 - 25 - 19 - 22 - 23 - 24 - 23   184 
LESZCHYN JR HARRY W  NJ  10-1  B   VT  20 - 24 - 22 - 24 - 25 - 21 - 24 - 24   184 
MARCIANO HANK  NJ  8-2  C   SV  22 - 25 - 25 - 21 - 22 - 22 - 23 - 24   184 
SHEA JR EDWARD H  NJ  17-4  C     21 - 23 - 23 - 25 - 23 - 23 - 24 - 22   184 
FORT DONLEY A  NJ  16-4  C     23 - 20 - 21 - 24 - 23 - 23 - 25 - 24   183 
HALILI FREDERICK N  NJ  16-2  D     25 - 22 - 24 - 20 - 24 - 22 - 21 - 24   182 
ROSSI GEORGE E  NJ  18-5  B   VT  23 - 25 - 23 - 23 - 23 - 19 - 23 - 23   182 
DUFFY TIM  NJ  1-5  B     22 - 24 - 23 - 23 - 22 - 23 - 22 - 22   181 
BELL SR WILLIAM J  NJ  12-4  C     22 - 23 - 22 - 25 - 21 - 21 - 21 - 22   177 
MARINI JOHN J  NJ  16-1  D     23 - 22 - 19 - 21 - 24 - 22 - 21 - 24   176 
BOTT KEITH J  NJ  3-3  D     23 - 20 - 22 - 20 - 22 - 22 - 24 - 22   175 
OLT WALTER A  NJ  17-5  D     24 - 21 - 23 - 21 - 22 - 22 - 21 - 21   175 
BALDINO KENNETH G  NJ  4-1  C     21 - 20 - 22 - 25 - 22 - 19 - 23 - 21   173 
HROSIK ALBERT L  NJ  4-3  D   VT  22 - 24 - 22 - 20 - 21 - 23 - 19 - 21   172 
TAYLOR WAYNE P  NJ  14-5  D     22 - 20 - 22 - 23 - 21 - 22 - 20 - 22   172 
BAGOCIUS JOHN J  NJ  18-3  D   VT  25 - 24 - 19 - 20 - 17 - 19 - 23 - 23   170 
LEIBUNDGUT PETER  NJ  3-1  D     19 - 21 - 20 - 22 - 23 - 22 - 20 - 23   170 
LEIBUNDGUT JOHN  NJ  3-5  D   JR  25 - 23 - 15 - 20 - 20 - 19 - 21 - 18   161 
CASTELLANO ANTHONY  NY  14-2  A     25 - 24 - 24 - 25 - 25 - 25 - 25 - 24   197 
FOSTER ROBERT A  NY  20-5  A     23 - 25 - 25 - 24 - 25 - 24 - 25 - 25   196 
CANNIZZO JOSEPH S  NY  7-5  B     24 - 25 - 23 - 24 - 25 - 25 - 24 - 24   194 
GRANJA JOSE C  NY  10-4  B     25 - 24 - 25 - 24 - 24 - 24 - 24 - 24   194 
EGEBO SIGURD O  NY  9-4  A   VT  24 - 25 - 24 - 23 - 23 - 25 - 23 - 25   192 
OSWALD ROBERT M  NY  7-4  B     25 - 22 - 24 - 25 - 22 - 24 - 24 - 24   190 
ACCARDI VINCENT A  NY  7-2  B     23 - 22 - 22 - 23 - 23 - 25 - 25 - 25   188 
RUFFINO PHILIP  NY  10-5  A   VT  22 - 24 - 21 - 25 - 21 - 24 - 25 - 25   187 
GRANT BOB  NY  6-4  D   SV  23 - 23 - 25 - 23 - 24 - 23 - 24 - 20   185 
ARAGONA ANGELO  NY  7-1  D   SV  24 - 21 - 23 - 21 - 25 - 23 - 24 - 22   183 
RUBINO STEPHEN T  NY  7-3  C     22 - 24 - 20 - 23 - 23 - 21 - 25 - 24   182 
GABRIELE NICOLA  NY  9-3  A     21 - 23 - 23 - 23 - 22 - 23 - 21 - 22   178 
HART DENNIS J  NY  15-4  C     22 - 21 - 19 - 25 - 21 - 22 - 23 - 22   175 
BEAUSEJOUR REMI C  NY  8-3  D     21 - 20 - 23 - 19 - 21 - 22 - 19 - 23   168 
JACOBS DR EDWYN L  NY  15-1  B     23 - 20 - 17 - 16 - 23 - 21 - 19 - 21   160 
SHYDA BRIAN S  PA  13-5  A     23 - 25 - 24 - 25 - 25 - 25 - 25 - 23   195 
EMERSON JR RAYMOND K  PA  19-5  A     25 - 24 - 24 - 25 - 24 - 23 - 25 - 24   194 
BEZUBIAK WILLIAM T  PA  20-3  A     25 - 24 - 23 - 24 - 23 - 24 - 25 - 25   193 
JULIANO NICK D  PA  9-5  C     24 - 24 - 24 - 25 - 23 - 23 - 25 - 24   192 
GENEROSE ANTHONY J  PA  9-1  A     22 - 22 - 25 - 24 - 25 - 24 - 24 - 25   191 
DEISHER JOHN C  PA  13-2  B   SV  23 - 23 - 22 - 25 - 25 - 24 - 25 - 23   190 
GIBBONS JOSEPH E  PA  9-2  D     24 - 24 - 25 - 24 - 20 - 21 - 21 - 22   181 
MANDELL LAWRENCE M  PA  6-3  D   SV  21 - 23 - 24 - 23 - 20 - 23 - 21 - 25   180 
PETTIBONE JOHN  PA  1-1  D     23 - 21 - 24 - 22 - 23 - 22 - 22 - 23   180 

PRINT

BACK

MAIN MENU