ShootScoreBoard.com.com

SHOOTSCOREBOARD.COM SHOOT SCORES WEB

2010 JERSEY DEVIL CLASSIC
(07/31/2010 - 08/01/2010)

HIGH GUN LISTS - MAIN MENU

PRINT

EVENT 3 - JERSEY DEVIL DOUBLES CHAMPIONSHIP

34 ENTRIES
NAME STATE SQUAD/POST CLASS/YDG CATEGORY SCORES TOTAL
SIMPSON KENNETH S  NJ  1-5  A     47 - 50   97 
GOLD GORDON  NJ  1-4  B   VT  48 - 48   96 
WRIGHT GEORGE B  NJ  11-3  A     46 - 49   95 
BEZUBIAK WILLIAM T  PA  9-3  C     46 - 48   94 
LONG ROBERT W  NJ  7-4  B   VT  46 - 47   93 
HARRISON BILL  MD  10-5  C   VT  49 - 44   93 
INVIDIATO MARC C  NJ  9-5  A     44 - 48   92 
SAUTTER GARY C  PA  1-2  B     44 - 47   91 
GASPARINE CRAIG R  NJ  9-2  B   VT  43 - 47   90 
CURTIN JAMES J  NJ  3-5  B     43 - 46   89 
LEUTHOLT CLIFFORD J  NJ  8-5  B   SV  46 - 42   88 
LOTT DENNIS B  NJ  1-3  A     41 - 46   87 
SCHMIDT KATE A  PA  11-1  C   LD  42 - 45   87 
LOYER BYRON J  NJ  7-1  D     45 - 42   87 
ROSSI GEORGE E  NJ  2-3  B   VT  44 - 42   86 
BURKE JR JOHN A  NJ  10-3  C     43 - 43   86 
SLIMM JEFFREY S  NJ  7-5  C     40 - 46   86 
FORT DONLEY A  NJ  8-4  D     43 - 43   86 
BRUNS RICHARD F  NJ  1-1  C     39 - 46   85 
WHALEN JEFFREY A  NJ  3-3  B     39 - 45   84 
MILLER JOHNATHAN M  PA  11-5  B     46 - 37   83 
BELL SR WILLIAM J  NJ  3-4  C     42 - 40   82 
HART DENNIS J  NY  9-4  C     40 - 40   80 
BRACHER DOUGLAS P  NJ  9-1  D     39 - 41   80 
COLABELLA ARTHUR  NJ  7-2  B     40 - 39   79 
LEIBUNDGUT PETER  NJ  8-1  B     41 - 37   78 
DERIEUX ANTHONY J  NJ  2-2  D     41 - 37   78 
HROSIK ALBERT E  NJ  2-4  D     35 - 42   77 
CORMACK KIMBERLY A  NJ  3-2  B   LD  35 - 40   75 
HWAN HUA JEN  NJ  8-2  B     34 - 40   74 
MILLER KAROLE M  PA  11-4  B   LD  38 - 35   73 
SLIMM PATRICIA L  NJ  7-3  D   LD  37 - 35   72 
HROSIK CHARLES  NJ  2-5  D     38 - 33   71 
LEIBUNDGUT JOHN  NJ  8-3  B   JR  31 - 33   64 

PRINT

BACK

MAIN MENU